Budowa obwodnicy miejscowości Miękowo w ciągu drogi krajowej nr 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Ostatnia aktualizacja

środa 15 września 2010, 09:44


Designed by:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad
Wartość projektu: 65 000 000 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 50 196 161 PLN
Termin realizacji: 20 miesięcy (od Daty Rozpoczęcia bez okresu między 15 grudnia a 15 marca)
Data Rozpoczęcia Robót: 18.12.2009

Budowa obwodnicy m. Miękowo w ciągu drogi krajowej nr 3 prowadzona będzie w zachodniej części miejscowości Miękowo, gmina Goleniów, powiat Goleniowski, województwo Zachodniopomorskie.
Inwestycja rozpoczyna się w km 61+500, w ciągu istniejącej jedno jezdniowej drogi krajowej nr 3. W km 65+600 projektowana obwodnica Miękowa łączy się w obrębie istniejącego skrzyżowania z ulicą Wolińską z istniejącym przebiegiem dwujezdniowej drogi S-3 będącym jednocześnie obwodnicą Goleniowa. Od km 65+600 do km 66+320 przewidziano remont nawierzchni drogi krajowej z jednoczesną likwidacją istniejącego skrzyżowania z ulicą Wolińską.

Projekt jest przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


PRZEBIEG TRASY


Mapa inwestycji


PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

www.szczecin.gddkia.gov.pl.

KIEROWNIK PROJEKTU

do 01.08.2010 mgr inż. Jacek Wala, GDDKiA Oddział Szczecin
od 02.08.2010 mgr inż. Julita Borkowska, GDDKiA Oddział Szczecin

INŻYNIER KONTRAKTU

mgr inż. Roman Siemczyk, PM GROUP POLSKA sp. z o.o.

PROJEKTANT

Pracownia Projektowa Dróg i Mostów "DIM" Ryszard Kowalski

ZARZĄDZANIE I NADZÓR

PM GROUP POLSKA sp. z o.o./ Fehily Timoney & Company Limited

WYKONAWCA

STRABAG Sp. z o.o.